Bornholmrundtmarchen-random-09.jpg
Bornholmrundtmarchen på Facebook

Persondataerklæring

 Erklæring vedr. overholdelse af persondataforordningen


1. Datagrundlaget

Gangforeningen Rotna anvender udelukkende lovhjemlede data i sin praktiske og administrative drift. Hvis  data herudover på et tidspunkt skulle blive aktuelle, vil forbrugernes accept heraf blive indhentet.

2. Dataadgang

Kun  Kasserer af Gangforeningen Rotna har adgang til persondata. Ejers husstand har ikke adgang til data.


3. Datalagring

Data opbevares med sædvanlig password-beskyttelse.

 

4. Dataudveksling

Med vores  administrative underleverandør er der indgået aftale om udveksling og opbevaring af data, der sikrer forordningens overholdelse. 

5. Datasletning

Uaktuelle forbrugeroplysninger vil blive slettet, når regnskabsdokumentationens frister tillader det.

Person - Dataerklæring

Bornholm - Bornholmerguiden.dk din internet guide til Bornholm