Bornholmrundtmarchen-random-06.jpg

Praktisk

Transport
Til og fra Start er for deltagernes egen regning.
Afstanden fra Rønne Havn ca. 3,5 km, fra Bornholms Lufthavn ca. 6 km.
Taxa og lufthavnsbus kan bestilles på tlf. 56 95 23 01.
(Fri buskørsel. Der er mulighed for bustransport fra Kasernen til Rønne Havn
søndag 6. juli til afgangene kl. 16.30 og kl. 18.30 Rønne-Ystad.
Og det er først til mølle princippet. Der er plads til 50 personer i
bussen.)

Indkvartering.
Overnatning for deltagerne finder sted på skoler og i idrætshaller i nærheden af hver dags mål.
Deltagerne medbringer sovepose og underlag.


Spisebilletter
Spisebilletter til morgen og aftensmad henholdsvis Nordlandshallen eller Nexø- hallen skal bestilles og betales forud.
Spisebilletter kan også købes i sekretariatet inden starten på marchen.
Pris : Morgenmad 80 kr. Aftensmad 105 kr.

Transport af bagagen
Transport af bagagen fra startstederne sker ved foreningens foranstaltning.
Vi henstiller til at bagagen begrænsens mest muligt

Hold/grupper, der under marchen ønsker samlet indkvartering, anfører holdnavnet på tilmeldingen.
Deltagere der tilmelder sig enkeltvis og som under marchen ønsker fælles indkvartering med hold/grupper, anfører dette med angivelse af holdnavnet på tilmeldingen.
Foreningen har ikke mulighed for at skaffe overnatning natten før eller efter marchen.

Sanitetstjeneste.
På rastepladserne og hver dags mål er der samaritter.
Deltagerne skal selv medbringe støttebind samt det fornødne til almindelig
fodpleje og behandling af vabler. Sygesikringsbevis skal medbringes.
Deltagerne bør under marchen medbringe en seddel med navn, adresse og
telefonnummer på pårørende, der skal underrettes i tilfælde af uheld.
Såfremt der tages livsvigtig medicin skal dette være påført sedlen med art og dosis. Kopi skal afleveres til samaritter ved start.

 

Bornholm - Bornholmerguiden.dk din internet guide til Bornholm